LogisticsWorld

EL-China Ltd

Shipping Of Cargo From China

Shipping of cargo from China (by avia/rail-way/sea/auto)...

EL-CHINA LTD
ZHAN QIAN HENG LU
GUANGZHOU  GUANGDONG  510010  
CHINA
ASIA

Contact: SOROKIN ROMAN
Phone: 85-281757550
Email: 313149@gmail.com
Web: http://www.china-cargo.ru

Category: AIR CARGO AND PARCELLogisticsWorld


Copyright© 1995-2016 LogisticsWorld™